Az MTD Hungária Kft.

Adatvédelmi (jogi) nyilatkozata

 

www.mtdhungaria.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) az MTD Hungária Kft. (a továbbiakban: MTD) üzemelteti.

 

A Weboldal használatának feltételei

Az MTD a Weboldalon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A jelen Weboldalon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani. A honlapon talált adatok, információk egyébként nyilvánosak, szabadon terjeszthetők, azonban a honlap (www.mtdhungaria.hu) és aldomain-jein levő tartalmak egysége meg nem bontható. Másodközlés során (pl. szóbeli, elektronikus, írásos, nyomdai előállítású, stb.) minden egyes esetben kötelező az eredeti közlési környezetre történő pontos hivatkozás. A Weboldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, fentiektől eltérő és engedély nélküli felhasználása polgári jogi, szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

 

A titoktartás iránti elkötelezettségünk

Az Ön biztonsága számunkra elsődleges. Az Ön névtelenségének fokozott védelme érdekében jelen nyilatkozattal tisztázzuk az online információ-megosztással és kezeléssel kapcsolatos gyakorlatainkat, valamint az Ön számára biztosított lehetőségeket személyes adatainak megadásával, gyűjtésével és felhasználásának módjával kapcsolatban. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és technológiai módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információkat.

 

Az általunk gyűjtött információk

Jelen nyilatkozat érvényes minden, az MTD által üzemeltetetett Weboldalon gyűjtött valamint közzétett információra vonatkozóan. Semmilyen személyes információt nem adunk át és nem osztunk meg harmadik személlyel, kivéve, ha ezt Ön az általunk felajánlott lehetőségek valamelyikének kiválasztásával előzetesen engedélyezte és jóváhagyta. Weboldalunkon az Ön által saját akaratából megadott és gyűjtött személyes információk jellegüktől függően az alábbi adatok bármelyikét tartalmazhatják:

·          Név

·          Cím

·          Email cím

·          Telefonszám

·          Széria- és modell számok

·          Termékregisztráció

·          Összegző és áttekintő információ

(mely tartalmazhat korral, családi állapottal, kertápolással / kültéri szabadidős készülékek birtoklásával / vásárlási szándékával kapcsolatos információt)

Egyes oldalainkon kérésekkel fordulhat hozzánk, regisztrálhat postai vagy elektronikus levelezési úton történő információk Ön felé való eljuttatására termékújdonságokkal, közelgő eseményekkel valamint egyéb ügyfél promóciókkal kapcsolatban. Amennyiben Ön semmilyen azonosítható adatot nem kíván részünkre megadni, mely természetesen nem jár anyagi következményekkel, abban az esetben lehetséges, hogy bizonyos promóciókban nem tud részt venni, nem nyílik lehetősége előrendelésre vagy nem értesül a Weboldalunkon közzétett termékinformációkról.

 

Cookie-k (továbbiakban Sütik)

Annak érdekében, hogy megfelelő szervizszolgáltatást ajánlhassunk és nyújthassunk, bizonyos esetekben Sütiket használhatunk az időtartamok rögzítéséhez, akárcsak az egyes árucikkek bevásárló kosárba tételéhez, valamint a biztonságos rendelés felvételéhez. Példaként, Sütiket használhatunk az Ön személyes azonosításához és személyes profilbeállításainak emlékeztetéséhez, így garantálva egyedi tartalmak és szolgáltatások biztosítását. A Sütik kisméretű információtöredékek, melyeket webszerverünk küld az Ön böngészőjének és az Ön számítógépének merevlemezén tárolódnak. A Sütik használata bevett gyakorlat és a legtöbb kiemelt weboldalon is hasonlóképp találkozik alkalmazásukkal. A legtöbb böngésző alapbeállításként már kezeli és elfogadja a Sütiket. Amennyiben szeretné, egyénileg módosíthatja böngészője beállításait, értesítést kapva minden Süti fogadásáról vagy azok elutasításáról. Az általunk használt technológia külső forrásból való érkezése miatt előfordulhat, hogy akaratunkon kívüli információk is gyűjtésre kerülnek.

 

Az általunk gyűjtött információk felhasználásának módja

Olyan azonosításra nem alkalmas információkat használunk, mint az Ön domain neve, valamint az egyes oldalak aggregált látogatottsági adatai Weboldalunk arculatának fejlesztése érdekében, mely adatokkal kizárólag ügyfeleink plusz szolgáltatások iránti igényeit kívánjuk azonosítani valamint belső marketing tevékenységünket segíteni. Az egyedileg azonosítható, személyes információk más célra történő felhasználása előfordulhat, többek között, de nem csak és kizárólag adminisztratív és hibaelhárítási célokkal. A Weboldalunk üzemeltetéséért és műszaki támogatásáért felelős bizonyos harmadik személyek hozzáférhetnek egyes fentebb említett információkhoz. Az Ön által megadott információkat csak és kizárólag a törvényes kereteknek megfelelően használjuk fel.

 

Az adatvédelem iránti elkötelezettségünk

Sajnálatos módon az interneten keresztüli adatforgalom és adatátvitel biztonsága nem garantálható 100%-osan. Ebből kifolyólag, személyes adatainak védelme érdekében tett folyamatos erőfeszítéseink ellenére, nem tudjuk Önt biztosítani illetve garantálni az Ön által megosztott, vagy online termékeink és szolgáltatásaink irányába vagy irányából közvetített információk biztonságáról. Minden ilyen jellegű információ közléséért Ön vállal kockázatot. Ugyanakkor bármilyen adatátvitelt követően természetesen törekszünk lehető legjobb tudásunk szerint annak biztonságáról és védelméről rendszerünkben gondoskodni.

Megfelelő fizikai, elektronikus és irányítási folyamatokat alakítottunk ki személyes felügyelettel az adatvesztés, visszaélés vagy adatfeltörés és módosítás elkerülése érdekében. Az MTD elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A Weboldal lapjainak többsége bármikor megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött. A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (beleértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk a felhasználok személyes és üzleti érdeklődése, a rájuk vonatkozó statisztikai adatok, más termékeinkkel kapcsolatos tapasztalataik, és a kívánt kapcsolatfelvétel módja témakörében. Önt az esetleges regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. Az MTD nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek Az MTD, mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, és csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az MTD szolgáltatásunk igénybe vételével az Ön által az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

 

A gyermekek felnőtt tartalomtól való védelme iránti elkötelezettségünk

A kiskorúak védelme különösen fontos számunkra. Ebből a megfontolásból, soha nem gyűjtünk vagy tartunk igényt információkra Weboldalunkon olyan személyektől, akik nem töltötték be 14. életévüket, illetve semmilyen számukra vonzó tartalommal nem látjuk el Weboldalunkat. Amennyiben egy kiskorú személy oszt meg velünk azonosítható és személyes jellegű információkat, úgy azt egy szülőnek / nevelőnek felügyelnie kell és el kell tudnia érni, valamint kérnie kell annak törlését rögzített adatállományunkból. Ezen okból kifolyólag meg fogunk tenni minden indokolt lépést annak érdekében, hogy a kiskorú adatait töröljük adatbázisunkból.

 

Hogyan módosíthatja adatait?

Minden általunk gyűjtött személyes azonosító adata online elérhető és kezelhető, valamint módosítható vagy törölhető, amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot írásban a lent megadott elérhetőségen. Erre személyes adatainak fokozott védelme érdekében van szükség.

Személyes biztonságának és adatainak védelme érdekében indokolt biztonsági lépésekkel ellenőrizzük azonosítóját, mielőtt bármilyen hozzáférést vagy módosítást tennénk lehetővé.

 

Jelen adatvédelmi (jogi) nyilatkozatban bekövetkező változások

Időről időre az MTD Hungária Kft. a jelen nyilatkozatban fel nem sorolt új célokra is felhasználhatja az ügyféladatokat. Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlatainkban bármilyen változás bekövetkezik a jövőben, azt jelen nyilatkozatunkban fel fogjuk tüntetni kiegészítésként, biztosítva az Ön számára a választás és a módosítás jogát. Amennyiben szeretné nyomon követni adatkezelési politikánkat és az abban bekövetkező változásokat, kérjük rendszeresen keresse fel Weboldalunkat a legfrissebb információkért.

 

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Amennyiben bármilyen egyéb kérdése vagy észrevétele van jogi nyilatkozatunkkal kapcsolatban, úgy szívesen állunk rendelkezésére az mtdhungary@mtdproducts.com e-mail címen vagy kérjük, írja meg levélben és postai úton juttassa el a következő címre:

MTD Hungária Kft.
H-8248
Nemesvámos
Dózsa György u.1.
(00 36) 88 515 500

Általános tudnivalók

 

A www.mtdhungaria.hu és a www.mtdproducts.hu oldalakat az MTD Hungária Kft. (továbbiakban Üzemeltető) üzemelteti

Telefon:   (+36) 88 515 500

Fax:         (+36) 88 515 510

E-mail:     mtdhungary@mtdproducts.com

A Hírlevélküldés használatának megkezdésével valamennyi, a Hírlevélküldő szolgáltatást Felhasználó, Igénybevevő (továbbiakban: Megrendelő) elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat, és magára nézve kötelezően betartja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( a továbbiakban: Ektv. ) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szó 2008. évi XLVIII.törvény (a továbbiakban: Rtv. ).  rendelkezéseit. A Hírlevélküldés szolgáltatás igénybevétele kizárólag ezeknek a szerződési feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet.

1. A Hírlevélküldő rendszer felhasználásáról

A Hírlevélküldő rendszer oldalain feltüntetett, felhasznált adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek. Az oldalak tartalmának ingyenes vagy fizetős szolgáltatásként való továbbfelhasználása csak az Üzemeltető előzetes engedélyével történhet.

2. Felelősség a szolgáltatásért

2.1 A Hírlevélküldő rendszer használata a Megrendelő saját kockázatára és felelősségére történik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát az oldalak használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, használatának következményeiért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.

2.2 Az Ektv. 8-12. §§-ban meghatározott feltételek alapján és az Rtv. rendelkezéseivel összhangban az Üzemeltető nem ellenőrzi az oldaláról elküldött információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, de fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa a Hírlevélküldő szolgáltatást a következők alapján. A Megrendelő nem használhat illegális címlistát, nem alkalmazhat diszkriminációt, tisztességtelen versenyt, hamis reklámot, nem rágalmazhat, nem lehet sértő, és nem irányulhat jogellenes célra. Az adott tartalom nem sérthet szerzői, kereskedelmi és más üzleti jogokat, adatvédelmi előírásokat és harmadik személyek jogait. Az esetleges ilyen jogsértésekkel kapcsolatban az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal. A Spamek (kéretlen reklámok) küldése törvénybe ütköző.

2.3 Az Üzemeltető a Hírlevélküldő rendszerből csak a Megrendelő írásos megrendelésével, általa rendelkezésre bocsátott címlista és tartalom alapján küld ki leveleket. A címlistában található e-mail címek legalitásáért és a kiküldött levelek tartalmáért minden estben a Megrendelő vállalja a felelősséget.

3. Adatvédelmi szabályok

Az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételét adatszolgáltatáshoz köti, melynek során az Üzemeltető a Megrendelő személyes adatainak és címlistáinak birtokába juthat. Az adatszolgáltatás során megadott személyes és nem személyes adatok kezelése tekintetében az Üzemeltető az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv . és az Ektv. 13/A.§. bekezdésének az adatvédelemre vonatkozó előírásait maradéktalanul betartja. Az Üzemeltető ennek megfelelően a Megrendelő adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – a Megrendelő kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – harmadik személy számára hozzáférhetővé. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén az Üzemeltető megsemmisíti.

Nemesvámos, 2016. december 01.