Az MTD Hungária Kft.

Adatvédelmi irányelvek

 

Az utolsó módosítás dátuma: 2021. május

 

Adatvédelmi szabályzat

Az Ön személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Annak érdekében, hogy weboldalunkon és ajánlatainkban minden adatfeldolgozási eljárás átlátható és érthető legyen az Ön, mint a weboldalunk látogatója és felhasználója (a továbbiakban: felhasználó) számára, ebben az adatvédelmi szabályzatban ismertetjük az Ön személyes adatainak weboldalunkon történő feldolgozásának típusát, terjedelmét és célját. A használt kifejezések az Art. EU általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: “GDPR”) 4. cikkével összhangban kell alkalmazni. Az adatvédelmi szabályzatot a böngészőjében a “nyomtatás” vagy az “oldal mentése másként” parancs kiválasztásával mentheti vagy kinyomtathatja.

 

Az adatvédelmi politika aktualitása és változásai

Ez az adatvédelmi szabályzat jelenleg érvényes, 2020. októberi kiadású. Weboldalunk és ajánlataink továbbfejlesztése, illetve megváltozott jogi vagy hatósági követelmények miatt szükségessé válhat az adatvédelmi szabályzat módosítása. Az aktuális adatvédelmi szabályzat bármikor megtekinthető és kinyomtatható a https://mtdhungaria.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ weboldalunkon.

 

Vezérlő

A személyes adatok feldolgozásáért felelős ezen a weboldalon:
MTD Hungaria Kft.
Dózsa Gy. U. 1.
8248 Nemesvámos
Magyarország
Telefon: +36-88-515-500
Fax: +36-88-505-510
E-mail: mtdhungary@mtdproducts.com

 

Adatvédelmi tisztviselő

Kérjük, hogy a személyes adatainak feldolgozásával vagy az alább említett jogainak gyakorlásával kapcsolatos minden kérdést e-mailben, faxon vagy postai úton az adatvédelmi tisztviselőnknek címezze:
netvocat® GmbH – Externer Datenschutz und Seminare
Großherzog-Friedrich-Str. 40
D-66111 Saarbrücken
Telefon: +49 (0) 681 5909798-50
Fax: +49 (0) 681 5909798-30
E-mail: mtd@netvocat.de

 

Általános információk a személyes adatok feldolgozásáról
A feldolgozott adatok típusai

Weboldalunkon gyűjtjük és feldolgozzuk a leltáradatokat (pl. nevek, címek), kapcsolattartási adatokat (pl. e-mail címek, telefonszámok, faxszámok, postacímek), használati adatokat (pl. meglátogatott weboldalak, rákattintott linkek, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők, hozzáférési helyek), tartalmi adatokat (pl. megjegyzések, szöveges bejegyzések, fényképek, videók), valamint meta- és kommunikációs adatokat (pl. eszközinformációk, böngészőinformációk, IP-címek).

 

Az érintettek kategóriái

A személyes adatok feldolgozása által érintett adatalanyok a weboldalunk valamennyi látogatója és felhasználója.

 

Az adatkezelés célja

Weboldalunk felhasználóinak személyes adatait a kommunikáció és tájékoztatás (pl. kapcsolatfelvétel és egyéb megkeresések, hírlevelek), valamint szükség esetén statisztikák, elérésmérés és elemzések (pl. marketing- és elemzőeszközökkel) céljából gyűjtjük és kezeljük, hogy jobban megtervezhessük és optimalizálhassuk a tartalmat és a funkciókat, hogy technikailag kezeljük és optimalizáljuk a weboldalt, valamint hogy a biztonsági réseket bezárjuk.

 

A személyes adatok feldolgozásának jogalapjai

Csak akkor dolgozunk fel személyes adatokat jogalapon, ha erre jogosultak vagyunk. A következőkben ezeket a jogalapokat külön-külön megnevezzük. Egyébként mindig jogosultak vagyunk személyes adatok feldolgozására, ha az érintett hozzájárulását adta (lásd: Art. 6. cikk (1) bekezdés 1. pont a) alpontja, 6. cikk (1) bek. 7 GDPR), vagy ha szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítésére vagyunk kötelezve (lásd GDPR 7. cikk. GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. b) pont), vagy ha jogos érdekeinket védjük (lásd GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. b) pont). GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. f) pont).

 

Harmadik féltől származó szolgáltatások és tartalmak integrálása

Weboldalunkon harmadik féltől származó tartalmat vagy szolgáltatási ajánlatokat használunk fel jogos érdekeink alapján (azaz a weboldalunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk, az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. f) pontjával összhangban), hogy integráljuk tartalmaikat és szolgáltatásaikat, például videókat vagy betűtípusokat (a továbbiakban egységesen “tartalom”).

Ez mindig azt feltételezi, hogy az ilyen tartalmakat szolgáltató harmadik felek ismerik a felhasználók IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmat a böngészőjüknek. Az IP-cím tehát szükséges a tartalom megjelenítéséhez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyeknek a megfelelő szolgáltatói az IP-címet kizárólag a tartalom továbbításához használják. Harmadik fél szolgáltatók statisztikai vagy marketing célokra úgynevezett pixel-tageket (láthatatlan grafikákat, más néven “web beacon”-öket) is használhatnak. A “pixelcímkék” olyan információk kiértékelésére használhatók, mint például a weboldal oldalainak látogatottsága. Az álnevesített információk sütikben is tárolhatók a felhasználó eszközén, és tartalmazhatnak technikai információkat a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó weboldalakról, a látogatási időről és az online ajánlatunk használatára vonatkozó egyéb részletekről, valamint összekapcsolhatók más forrásokból származó ilyen információkkal.

 

Személyes adatok feldolgozása harmadik országokban

Ha az adatokat tőlünk egy harmadik országba továbbítjuk, például azért, mert ott szolgáltatókat bízunk meg, akkor jogosultak vagyunk erre, ha az érintett hozzájárulását adta (lásd az Art. 6. cikk (1) bekezdés 1. pont a) alpontja, Art. 7 GDPR), ha ezáltal szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségeket teljesítünk (lásd GDPR 7. cikk. GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. b) pont), ha ezáltal jogi kötelezettségnek teszünk eleget (lásd GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. b) pont), ha ezáltal jogi kötelezettségnek teszünk eleget (lásd GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. b) pont). GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. c) pont), vagy ha jogos érdekeinket védjük (lásd GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. c) pont). GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. f) pont). Harmadik országnak minősül az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli bármely ország. Az adatok harmadik országokba történő továbbítása során biztosítjuk az Art. 44. és azt követő cikkeinek betartását. GDPR 44. cikke (1) bekezdésének megfelelően, a harmadik ország megfelelő adatvédelmi szintjére vonatkozó meglévő uniós garanciák vagy megállapítások tekintetében, valamint a szükséges megállapodások, pl. általános szerződési záradékok megkötése.

 

Az Ön adatainak titkosított továbbítása

A weboldalunkon megadott és nekünk küldött összes személyes adatot a legmodernebb technológiával titkosítjuk. Ezen túlmenően weboldalunkat és a kapcsolódó informatikai rendszereket technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk az Ön személyes adatainak elvesztése, megsemmisítése, hozzáférése, módosítása vagy illetéktelenek általi terjesztése ellen.

 

Hozzáférési adatok és webszerver naplófájlok gyűjtése

A weboldalunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő jogos érdekeink alapján, az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. f) pontjával összhangban a következő adatokat gyűjtjük a weboldalunk minden egyes látogatásáról (ún. webszerver naplófájlok):

 • A felhasználó IP-címe
 • A megnyitott weboldal neve
 • Fájl, a hozzáférés dátuma és időpontja
 • A továbbított adatok mennyisége (elküldött testbájtok)
 • Értesítés a sikeres lekérdezésről
 • Böngésző típusa és verziója
 • Htaccess felhasználók
 • A kérelmező internetszolgáltató domainneve
 • Hívott URL / aloldal
 • Protokoll (pl. http 2.0)
 • Állapot
 • Hivatkozási URL (korábban meglátogatott weboldal)
 • Felhasználói ügynök
 • A felhasználó operációs rendszere

Az adatokat statisztikai elemzésre használjuk a weboldal üzemeltetése, biztonsága és optimalizálása céljából. Biztonsági okokból (pl. csalási/visszaélési esetek tisztázása céljából) az adatokat a jogszabályi előírások keretein belül tároljuk. Ha bizonyítási célból hosszabb tárolásra van szükség, az adatok csak az ügy végleges tisztázása után kerülnek törlésre.

 

Az Ön személyes adatainak törlése/korlátozása

Személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az itt megadott célok eléréséhez szükséges. Ezen túlmenően csak akkor tároljuk az adatait, ha a törvényi megőrzési kötelezettségek ezt megkövetelik (pl. 6 év a HGB 257. § (1) bekezdése szerint és 10 év a 147. § (1) bekezdése szerint a kereskedelmi és üzleti levelek, számlák, ajánlatok stb. esetében). Az adott cél megszűnése vagy ezen időszakok lejárta után az adatok zárolásra vagy törlésre kerülnek a törvényi rendelkezéseknek megfelelően, az Art. 17., 18. GDPR.

 

Az Ön mint érintett jogai

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor és ingyenesen hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz és azok másolatához (lásd a GDPR 15. cikkét).

Ön jogosult a helytelenül tárolt adatok helyesbítésére vagy kiegészítésére (lásd a GDPR 16. cikkét).

Önnek joga van továbbá az adatai feldolgozásának korlátozásához (lásd a GDPR 18. cikkét) és az adatai törléséhez (lásd a GDPR 17. cikkét). Az Ön adatainak törlése nem lehetséges, ha az adatokat a szerződés feldolgozása céljából vagy egyéb törvényi megőrzési kötelezettség miatt továbbra is tárolnunk kell. Az Ön adatainak törlése helyett zároljuk azokat.

Önnek joga van továbbá kérni a nálunk tárolt adatainak visszaküldését, valamint azt, hogy azokat egy másik vállalatnak továbbítsa, vagy tőlünk továbbíttassa (lásd a GDPR 20. cikkét).

Önnek joga van ahhoz is, hogy tiltakozzon az Önre vonatkozó adatok jövőbeni feldolgozása ellen (lásd a GDPR 21. cikkét).

Önnek joga van ahhoz is, hogy tiltakozzon az Önre vonatkozó adatok jövőbeni feldolgozása ellen (lásd az Art. GDPR 7. CIKK (3) BEKEZDÉS).

A fenti jogok gyakorlásához kérjük, forduljon a fent említett adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Ezenkívül panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is (lásd a GDPR 77. cikkét).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Magyarország
Telefon: + 36 1 391 1400
Telefax: + 36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Sütik használata

Továbbá a weboldalunk használata során sütik tárolódnak az Ön számítógépén. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy a látogató hozzáférési eszközén (PC, okostelefon) az adott eszközzel kapcsolatos konkrét információk tárolódjanak. Ezeket arra használják, hogy a weboldalakat felhasználóbarátabbá tegyék (pl. bejelentkezési adatok tárolása), statisztikai adatokat gyűjtsenek a weboldal használatáról, és elemzésre használják a weboldal javítása érdekében. A sütik nem képesek programokat végrehajtani vagy vírusokat átvinni az Ön számítógépére.

Ez a weboldal átmeneti (ideiglenes) és állandó (állandó) sütiket használ. Az átmeneti sütik automatikusan törlődnek, amikor bezárja a böngészőt vagy kijelentkezik. Ez különösen a munkamenet sütiket foglalja magában. Ezek egy úgynevezett munkamenetazonosítót tárolnak, amely arra használható, hogy a böngészője különböző kéréseit a közös munkamenethez rendelje. Ez lehetővé teszi, hogy a számítógépét felismerjük, amikor visszatér a weboldalunkra. A tartós sütik automatikusan törlődnek egy meghatározott idő után, amely a sütiktől függően változhat. A sütiket a böngésző biztonsági beállításaiban bármikor törölheti. Mindkét típusú süti származhat tőlünk (ezután “első féltől származó sütik”) vagy harmadik féltől (“harmadik féltől származó sütik”). A szükséges sütikre a weboldalunk működéséhez és bemutatásához fűződő jogos érdekünk miatt van szükség, összhangban az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. f) pontjával összhangban. A látogató a cookie banner segítségével hozzájárulhat a szükségtelen cookiek feldolgozásához, például elemzési vagy marketing célokra, így az adatfeldolgozás az Art. 6 (1) 1 lit. a GDPR alapján történik.

 

A sütik deaktiválása

A cookie-k közönségmérési és reklámcélú használata ellen általában a Network Advertising Initiative opt-out oldalon (http://optout.networkadvertising.org/), valamint az amerikai (http://www.aboutads.info/choices) vagy az európai (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) weboldalon keresztül tiltakozhat. Böngészője biztonsági beállításainak megfelelő beállításával megakadályozhatja az összes vagy csak bizonyos sütik tárolását. A már tárolt sütiket a böngészőben törölheti. Ezekben az esetekben azonban a weboldal használata korlátozott lehet. Ezek a lehetőségek az összes alább említett cookie-ra vonatkoznak, amelyeket ezen a weboldalon használunk.

 

Nyomonkövetési és marketingeszközök használata
Google Analytics

Ez a weboldal a Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország (“Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. Az adatfeldolgozás jogalapja a cookie-bannerek segítségével megszerzett hozzájárulás (lásd: Art. 6 (1) 1 lit. a GDPR).

A Google Analytics szolgáltatást csak aktivált IP-anonimizálással használjuk, azaz az IPcímeket csak rövidített formában dolgozzuk fel, hogy kizárjuk a közvetlen személyeshivatkozást. Ebből a célból az Ön IP-címét a Google az EU vagy az EGT tagállamain belül lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google egyik USA-beli szerverére, és ott rövidítik le.

A Google Analytics sütiket tárol az Ön számítógépén, hogy adatokat gyűjtsön és elemezzen a weboldalunk használatáról. Ezeket az adatokat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A Google a nevünkben feldolgozza az összegyűjtött adatokat, hogy kiértékelje a weboldalunk használatát, jelentéseket állítson össze a weboldalunkon végzett tevékenységeiről, és további szolgáltatásokat nyújtson számunkra a weboldal és az internet használatával kapcsolatban. Ezt követően a tárolt felhasználói adatokat tároljuk vagy anonimizáljuk.

Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google más adataival. A cookie-k tárolását a böngészőszoftver beállításainak megfelelő módosításával megakadályozhatja; ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját.

Általában letilthatja a harmadik féltől származó marketingcookie-kat a fenti “marketingcookiek általános tiltakozása” opcióval.

A Google Analytics adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos további információk a https://policies.google.com/technologies/ads, https://policies.google.com/privacy vagy https://adssettings.google.com/ címen találhatók. A Google adatvédelmi szabályzatát a következő címen tekintheti meg: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de vagy https://policies.google.com/privacy?hl=de. A Google adatvédelmi szabályzatával és felhasználási feltételeivel kapcsolatos további információk itt találhatók: https://policies.google.com/?hl=de.

 

Google Tag Manager

A Google Tag Manager egy címkekezelő rendszer, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan és egyszerűen frissítsük a címkéket és kódrészleteket a weboldalunkon. A Google Tag Manager egy olyan megoldás, amely lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy egyetlen felületről kezeljék a webhelycímkéket. Maga a Tag Manager eszköz (amely a címkéket implementálja) cookie-mentes domain, és nem gyűjt személyes adatokat. Az eszköz más címkéket indít el, amelyek viszont adatokat gyűjthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a tartomány vagy a cookie-k szintjén letiltja, akkor a Google Tag Managerrel megvalósított összes nyomkövető címkére vonatkozóan letiltva marad. A címkék olyan kis kódelemek a weboldalunkon, amelyeket többek között a forgalom és a látogatói viselkedés mérésére, az online hirdetések és a közösségi csatornák hatásának mérésére, remarketing és célzás alkalmazására, valamint weboldalunk tesztelésére és optimalizálására használunk.

Amikor egy felhasználó meglátogatja a weboldalunkat, az aktuális tag-konfigurációt elküldjük a felhasználó böngészőjének. Ez tartalmazza az arra vonatkozó utasításokat, hogy mely címkéket kell aktiválni.

A Google Tag Managerrel kapcsolatos további információk itt találhatók: https://policies.google.com/technologies/ads, https://policies.google.com/privacy vagy https://adssettings.google.com/. A Google adatvédelmi szabályzatát a következő címen tekintheti meg: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de vagy https://policies.google.com/privacy?hl=de. Adatvédelmi szabályzatáról és felhasználási feltételeiről további információkat a következő címen talál: https://policies.google.com/?hl=de.

 

Google Marketing Platform

Ez a weboldal a Google Marketing Platform termékeit használja, amely a Google Ireland, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország (“Google”) által nyújtott szolgáltatás. Az adatfeldolgozás jogalapja a cookie-bannerek segítségével megszerzett hozzájárulás (lásd: Art. 6 (1) 1 lit. a GDPR).

A Google Marketing Platform keretében sütiket vagy pixeleket használunk arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket jelenítsünk meg. Az Ön böngészőjéhez e célból egy álneves azonosító számot (ID) rendelnek, hogy ellenőrizni lehessen, mely hirdetések jelennek meg az Ön böngészőjében, és mely hirdetések kerültek előhívásra. A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat. A Google és partneroldalak csak a mi vagy más weboldalak korábbi látogatásai alapján teszik lehetővé a hirdetések elhelyezését.

A cookie-k által generált és a weboldalak használatával kapcsolatos adatok gyűjtését és a Google általi feldolgozását a következő linkre kattintva akadályozhatja meg: https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout. Töltse le és telepítse a DoubleClick deaktiváló bővítmény alatt elérhető böngésző plugint. Itt találja a Google tippjeit a hirdetésekben megjelenő halványítások kikapcsolásához: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

A Google adatvédelmi szabályzatáról további információkat a következő oldalakon talál: https://policies.google.com/technologies/ads, https://policies.google.com/privacy vagy https://adssettings.google.com/ A Google adatvédelmi szabályzatát a következő címen tekintheti meg: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

További funkciók használata
Kapcsolat / Kapcsolatfelvételi űrlap

Amikor Ön e-mailben, faxon, telefonon vagy postai úton / a kapcsolatfelvételi / visszahívási űrlapunkon keresztül kapcsolatba lép velünk, az Ön által megadott adatokat (pl. e-mail cím, név, telefonszám, cím) feldolgozzuk annak érdekében, hogy válaszoljunk az Ön kérdéseire, vagy információs anyagot küldjünk Önnek. Erre a tevékenységünkre az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. b) pontja alapján. A felhasználói adatokat ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerben (“CRM-rendszer”) vagy hasonló adatbázisokban is tárolhatjuk. Minden adatot törölünk, miután a tárolásra már nincs szükség, vagy korlátozzuk a feldolgozást, ha törvényes megőrzési kötelezettség áll fenn.

 

Hírlevél

Weboldalunkon hírlevelet kínálunk, amelyben havonta tájékoztatunk termékeinkről és szolgáltatásainkról A hírlevél küldéséhez személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk, amelyeket kizárólag erre a célra használunk. A hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárul az adatkezeléshez.

A feliratkozókat e-mailben is értesíthetjük a szolgáltatással vagy a regisztrációval kapcsolatos körülményekről (pl. a hírlevél-ajánlat változásai vagy technikai okok). A hírlevélre való feliratkozáshoz elegendő az Ön e-mail címe (kötelező mező). Opcionálisan megadhatja a nevét, hogy személyre szabott hírlevelet kapjon. Annak ellenőrzésére, hogy a regisztrációt valóban a regisztrált e-mail cím tulajdonosa végeztee, a “double opt-in” eljárást alkalmazzuk. Ehhez az e-mail cím elküldése után egy megerősítő e-mailt kap tőlünk, amelyben egy linkre kattintva meg kell erősítenie a hírlevélre való feliratkozását. Ezt a megerősítést követően Ön feliratkozik a hírlevél-elosztó listára. A hírlevélre való feliratkozást, a visszaigazoló e-mail elküldését és a kért visszaigazolás beérkezését ellenőrzésként számunkra naplózzuk. A regisztráció és a megerősítés időpontját és az Ön IP-címét tároljuk. A küldőszolgáltatónál tárolt adatainak változásait szintén naplózzuk. További adatokat nem gyűjtenek. Az összegyűjtött adatokat kizárólag a hírlevél küldése céljából dolgozzuk fel.

Az adatokat a hírlevélre való feliratkozás időtartamára tároljuk, és a hírlevélről való leiratkozás után töröljük, kivéve, ha a jogi megőrzési kötelezettségek hosszabb tárolást írnak elő. Ezenkívül a hírlevélről való leiratkozást követően legfeljebb három évig őrizhetjük meg az adatokat a hozzájárulásunk bizonyítása céljából. Kérésre előzetes törlés is lehetséges, amennyiben ezzel egyidejűleg Ön is megerősíti a korábbi hozzájárulás meglétét. Ezeket az eljárásokat is naplózzuk. A hírlevél küldésének jogalapja az Ön hozzájárulása az Art. 7 GDPR 107. § (2) bekezdésével összefüggésben a TKG (német távközlési törvények) vagy a TKG 107. § (2) és (3) bekezdése szerinti törvényes engedély alapján. A fent említett adatok naplózásának jogalapja a weboldalunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő jogos érdekeink védelme az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. f) pontja alapján.

 

Hírlevél feliratkozás visszavonása

Személyes adatainak tárolásához és a hírlevél küldéséhez való felhasználásához adott hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Minden hírlevélben talál egy megfelelő leiratkozási linket. A leiratkozásról közvetlenül ezen a weboldalon is bármikor leiratkozhat, vagy a fent említett kapcsolattartási lehetőségen keresztül tájékoztathat minket kívánságáról.

 

Állásportál online űrlappal

Honlapunkon közzétesszük az állásajánlatokat/állásokat, amelyekre online űrlapon keresztül lehet jelentkezni. Az űrlapon keresztül továbbított összes adatot a technika állásának megfelelően titkosítjuk és továbbítjuk hozzánk. Ha az űrlapon kívüli jelentkezéseket más módon küldik el hozzánk, a pályázók felelősek az adatok biztonságos továbbításáért.

Ahhoz, hogy a jelentkezéseket feldolgozhassuk, minimális adatokra van szükségünk, amelyek az online űrlap kötelező mezőiből származnak. Ezek közé tartoznak például az olyan adatok, mint a név, a címadatok és a jelentkezéshez tartozó dokumentumok, mint a kísérőlevél, önéletrajz és bizonyítványok. Ha további adatokat kérünk, ezeket opcionálisan lehet továbbítani.

A pályázók által megadott adatokat kizárólag a pályázati eljárás céljaira dolgozzuk fel. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a szerződéskötést megelőző kötelezettségeink teljesítése a pályázati eljárás keretében, az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. b) pontja). További jogalapot jelenthet az Art. 6 (1) 1 (f) GDPR, ha az adatfeldolgozás számunkra szükségessé válik, pl. bírósági eljárás során. Feldolgozunk minden olyan adatot, amelyet a jelentkezők elküldenek nekünk, pl. név, cím, email cím, telefonszám, a jelentkezés konkrét adatai. Az adatok megküldésével a pályázók kijelentik, hogy hozzájárulnak a jelen adatvédelmi nyilatkozat szerinti adatfeldolgozáshoz.

Ha a kérelmezők önkéntesen nyújtják be a személyes adatok különleges kategóriáit az Art. 9. cikk (1) bekezdése alapján, ezeket a GDPR 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően kezeljük. GDPR 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján. Ha ezeket a különleges adatkategóriákat bekérjük, az adatokat a GDPR 3. cikkének megfelelően kezeljük. GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint kezeljük.

Sikeres pályázat esetén a pályázó adatait tovább kezeljük a munkaviszony létesítése érdekében, az Art. 6 (1) 1 (b) GDPR 26. §-ával összefüggésben a BDSG 26. §-ával összhangban.

Egyébként a pályázók adatait csak a pályázati eljárás időtartamára, de legkésőbb az általánosan elismert és jogszabályban előírt megőrzési időszakok szerint tároljuk. Ezen időszak után vagy a pályázat visszavonása esetén az adatokat töröljük. A törlésre legkésőbb hat hónappal az állás betöltését követően kerül sor, hogy a pályázók esetleges igényeire az AGG (német egyenlő bánásmódról szóló törvény) értelmében reagálni tudjunk. További adatok hosszabb ideig tárolhatók egyéb jogi kötelezettségek teljesítése érdekében.

Ha a pályázó beleegyezését adja, a pályázó adatait felvesszük a pályázói adatbázisunkba, hogy a jövőbeni álláshirdetések esetén felvehessük vele a kapcsolatot. Az ilyen adatfeldolgozás jogalapja a pályázó önkéntes, tájékozott hozzájárulása az Art. 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja, valamint az Art. 7 GDPR. A pályázókat tájékoztatni kell arról, hogy a pályázói körbe való felvételükhöz adott hozzájárulásuk önkéntes, és nincs hatással a jelenlegi pályázati eljárásra. A pályázók a jövőben bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, és a jövőben tiltakozhatnak a pályázói körbe történő adatfeldolgozás ellen, az alábbi cikkel összhangban. 21 GDPR ÉRTELMÉBEN. Ezeket a nyilatkozatokat a fenti adatvédelmi kérdőíves címre / adatvédelmi tisztviselőnknek lehet elküldeni. A pályázói adatbázisban szereplő pályázói adatokat legfeljebb két év elteltével töröljük, kivéve, ha a jogszabályok hosszabb megőrzést írnak elő.

 

Kereskedői portál

Weboldalunkon egy kereskedői portált kínálunk. Ez a https://portal.mtdproducts.eu/ oldalon található linken keresztül érhető el. A személyes adatok feldolgozása a www.mtdproducts.eu adatvédelmi szabályzatának megfelelően történik.

 

Vásárlói felmérés

Weboldalunkon a weboldal látogatói kitölthetnek egy ügyfél-elégedettségi felmérést. A felmérésben való részvétel önkéntes, és nem kapcsolódik más szolgáltatásokhoz. A felmérés optimális és felhasználóbarát bemutatása, valamint üzleti folyamataink és termékeink optimalizálása érdekében a SurveyMonkey Europe UC eszközét, a SurveyMonkey Europe UC eszközét használjuk erre a célra a SurveyMonkey Europe UC Art. alapján. GDPR 6 (1) p. 1 lit. f. alapján. 2. emelet, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Írország. A SurveyMonkey adatvédelmi irányelvei itt találhatók: https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/

 

Pótalkatrész katalógus

Weboldalunkon egy pótalkatrész-katalógust tartunk fenn, hogy a weboldal látogatói megtalálhassák a megfelelő pótalkatrészeket a berendezéseikhez. A katalógus optimális és felhasználóbarát megjelenítéséhez a LexCom Informationssysteme GmbH, Rüdesheimer Str. 23, 80686 München, Németország, Agroparts nevű eszközét használjuk a LexCom Informationssysteme GmbH, Rüdesheimer Str. 23, 80686 München, Németország, az Art. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR alapján. A LexCom adatvédelmi szabályzatát itt találja: https://www.lexcom.de/daschu/de/Datenschutz.html