Az MTD Hungária Kft.

Adatvédelmi tájékoztató

 

A www.mtdhungaria.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) az MTD Hungária Kft. (a továbbiakban: MTD) üzemelteti.

 

A Weboldal használatának feltételei

Az MTD a Weboldalon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A jelen Weboldalon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani. A honlapon talált adatok, információk egyébként nyilvánosak, szabadon terjeszthetők, azonban a honlap (www.mtdhungaria.hu) és aldomain-jein levő tartalmak egysége meg nem bontható. Másodközlés során (pl. szóbeli, elektronikus, írásos, nyomdai előállítású, stb.) minden egyes esetben kötelező az eredeti közlési környezetre történő pontos hivatkozás. A Weboldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, fentiektől eltérő és engedély nélküli felhasználása polgári jogi, szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

 

A titoktartás iránti elkötelezettségünk

Az Ön biztonsága számunkra elsődleges. Az Ön névtelenségének fokozott védelme érdekében jelen nyilatkozattal tisztázzuk az online információ-megosztással és kezeléssel kapcsolatos gyakorlatainkat, valamint az Ön számára biztosított lehetőségeket személyes adatainak megadásával, gyűjtésével és felhasználásának módjával kapcsolatban. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és technológiai módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információkat.

 

Az adatvédelem iránti elkötelezettségünk

Ön megtisztelt bennünket a bizalmával, mi felelősséget vállalunk az Ön adatainak és biztonságának megóvásáért. Egyben kötelességünk tájékoztatni, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtünk, és hogyan használjuk fel ezeket az adatokat. Az internetalapú számítástechnikában mind az adatok, mind az alkalmazások biztonsága kulcsfontosságú. Megfelelő fizikai, elektronikus és irányítási folyamatokat alakítottunk ki személyes felügyelettel az adatvesztés, visszaélés vagy adatfeltörés és módosítás elkerülése érdekében. Az MTD elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A Weboldal lapjainak többsége bármikor megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött. A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (beleértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk a felhasználok személyes és üzleti érdeklődése, a rájuk vonatkozó statisztikai adatok, más termékeinkkel kapcsolatos tapasztalataik, és a kívánt kapcsolatfelvétel módja témakörében.
Önt az esetleges regisztráció, hírlevél feliratkozás során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek, ilyen például az e-mail címe. Hírlevél feliratkozásnál a személyes adatok tárolásának időtartama a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, melyet a hírlevélben található leiratkozás link segítségével bármikor megtehet.
A nyitott pozícióra történő jelentkezésnél az adatait a kiválasztási folyamat során kezeljük. A pozíció betöltése után a ki nem választott pályázók adatait akkor őrizzük meg, ha ehhez hozzájárulnak.
Az MTD nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek. Az MTD, mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, és csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az MTD szolgáltatásunk igénybe vételével az Ön által az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

 

Az általunk gyűjtött információk

Jelen nyilatkozat érvényes minden, az MTD által üzemeltetetett Weboldalon gyűjtött valamint közzétett információra vonatkozóan. Semmilyen személyes információt nem adunk át és nem osztunk meg harmadik személlyel, kivéve, ha ezt Ön az általunk felajánlott lehetőségek valamelyikének kiválasztásával előzetesen engedélyezte és jóváhagyta. Weboldalunkon az Ön által saját akaratából megadott és gyűjtött személyes információk jellegüktől függően az alábbi adatok bármelyikét tartalmazhatják:

 • Név
 • Cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Széria- és modell számok
 • Termékregisztráció
 • Összegző és áttekintő információ

(mely tartalmazhat korral, családi állapottal, kertápolással / kültéri szabadidős készülékek birtoklásával / vásárlási szándékával kapcsolatos információt).

Nyitott pozícióra történő jelentkezés esetén adatait a kiválasztási folyamat során kezeljük.
A kezelt adatok a következők lehetnek:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Lakcím
 • Fénykép
 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Referenciák

Adatszolgáltatás hiányában a pozícióra történő jelentkezését nem tudjuk figyelembe venni. A pozíció betöltése után a ki nem választott pályázók személyes adatait kizárólag abban az esetben őrizzük meg, ha ehhez kifejezetten hozzájárulnak.

Egyes oldalainkon – pl. kapcsolat felvételnél – kérésekkel fordulhat hozzánk, regisztrálhat elektronikus levelezési úton történő információk Ön felé való eljuttatására termékújdonságokkal, közelgő eseményekkel valamint egyéb ügyfél promóciókkal kapcsolatban. Amennyiben Ön semmilyen azonosítható adatot nem kíván részünkre megadni, mely természetesen nem jár anyagi következményekkel, abban az esetben lehetséges, hogy bizonyos promóciókban nem tud részt venni, nem értesül a Weboldalunkon közzétett termékinformációkról.

 

A gyermekek felnőtt tartalomtól való védelme iránti elkötelezettségünk

A kiskorúak védelme különösen fontos számunkra. Ebből a megfontolásból, soha nem gyűjtünk vagy tartunk igényt információkra Weboldalunkon olyan személyektől, akik nem töltötték be 14. életévüket, illetve semmilyen számukra vonzó tartalommal nem látjuk el Weboldalunkat. Amennyiben egy kiskorú személy oszt meg velünk azonosítható és személyes jellegű információkat, úgy azt egy szülőnek / nevelőnek felügyelnie kell és el kell tudnia érni, valamint kérnie kell annak törlését rögzített adatállományunkból. Ezen okból kifolyólag meg fogunk tenni minden indokolt lépést annak érdekében, hogy a kiskorú adatait töröljük adatbázisunkból.

 

Hogyan módosíthatja adatait?

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A jelentkezőnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy ha a személyes adatok védelméhez fűződő jogával vagy annak érvényesítésével kapocsolatban kérdése, esetleg kételye merülne fel, akkor felvegye a kapcsolatot munkatársainkkal.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
Meghirdetett pozícióra jelentkezés esetén az adatszolgáltatás hiányában jelentkezését nem tudjuk figyelembe venni.

Személyes biztonságának és adatainak védelme érdekében indokolt biztonsági lépésekkel ellenőrizzük azonosítját, mielőtt bármilyen hozzáférést vagy módosítást tennénk lehetővé.

 

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Amennyiben bármilyen egyéb kérdése vagy észrevétele van jogi nyilatkozatunkkal kapcsolatban, úgy szívesen állunk rendelkezésére az mtdhungary@mtdproducts.com e-mail címen vagy kérjük, írja meg levélben és postai úton juttassa el a következő címre:

Daniela Wagner-Schneider
netvocat® GmbH – External data protection and seminars
Großherzog-Friedrich-Str. 40
D-66111 Saarbrücken
Phone: +49 (0) 681 5909798-50
Fax: +49 (0) 681 5909798-30
email: mtd@netvocat.de

 

MTD Hungária Kft.
H-8248 Nemesvámos Dózsa György u.1.
(00 36) 88 515 500

Nemesvámos, 2018. május 25.